Ungdomsklinikken skal drive avrusning, utredning og behandling vegg i vegg med Hjellestadklinikken.

Ungdomsklinikken vil kunne stå ferdig neste år. Årlig vil den gi til avrusning 200 unge, gi utredningsopphold til 60 unge og behandling til 70 unge.

Mange unge kommer i dag ikke videre i andre tiltak pga. mangelen på avrusningstilbud.

Bergensklinikkene er villig til å finansiere bygging og etablering av ungdomsklinikken dersom offentlig myndigheter ønsker å inngå avtale om bruk av klinikkens tilbud.