Til sammen seks selskaper tilbød forsikring mot fartsbøter og andre typer bøter og forelegg fram til januar i år. Kredittilsynet krevde at alle la ned virksomheten, men nå har ett av dem gjenoppstått i Storbritannia.

Selskapet kan skilte med flere tusen kunder allerede og kundene kan forsikre seg mot fartsbøter i et helt år mot en forsikringspremie på snaut 1.000 kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Professor Per Christiansen sier til avisen at han mener det var feil å ulovliggjøre virksomheten.

– Slik jeg ser det, kan dette ikke regnes som forsikringsvirksomhet, og da kan heller ikke Kredittilsynet innføre konsesjonsplikt for det, sier Christiansen.

Det er ulik praksis i EU— og EØS-landene. I Sverige er det lov å forsikre seg mot bøter og forelegg.