I en av fire kommuner får eldre som bor hjemme og er helt avhengig av hjelp mindre enn tre timer tilsyn og pleie om dagen. Pleietrengende eldre får fra 3 til 100 timer pr. uke, skriver Aftenposten.

Avisen har gått igjennom opplysninger og tallmateriale fra Sosial— og helsedepartementet, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens helsetilsyn.

Denne gjennomgangen viser også at det er store forskjeller kommunene imellom i prisen de eldre og funksjonshemmede må betale for hjemmehjelp.

— Det er urovekkende at det er så store forskjeller i tilbudet til pleietrengende eldre, sier sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa til Aftenposten.

Hun mener likevel at dette må håndteres lokalt.

— Velgerne må selv stille spørsmål ved om tilbudet til eldre er godt nok i deres kommune, sier Kleppa.

NTB