I TV2-programmet «Prøv mitt liv», tilbragte Fremskrittspartiets Per Sandberg tilbragte fire dager sammen med rusmisbrukeren Christer Modin.

— Jeg skal ærlig innrømme at det var tøft, men du verden så lærerikt. Jeg fikk synspunkter fra tunge brukere og oppdaget en indre motivasjon hos nesten samtlige for å komme seg ut av det helvete, sier Sandberg.

Bortkastet korttidstilbud

Lærdommen han tok med seg var at vi ikke er i mål innen rusomsorgen, og at et komplisert offentlig tjenestetilbud er problematisk for mange rusmisbrukere. Derfor mener han en gjennomgang av NAV må til. Han mener også at en del av dagens behandlingstilbud ikke fungerer.

— Å drive korttidstilbud overfor tunge brukere er nesten bortkastet. Vi må ha små enheter med behandling over lengre tid og fokus på fritidstilbud og ettervern, sier Sandberg.

Vil sette av betydelige midler

— Dette handler om en investering som vil redusere senere kostnader. Vi må sette av vesentlige midler til et mangfold av behandlingstilbud over flere år. Dette er egentlig ikke så vanskelig, det handler om politisk vilje, sier Sandberg.

- Vil Frp sette av betydelige midler til rusomsorg etter denne modellen om dere kommer i regjering?

— Ja.

- En veldig oppegående gruppe

- Hvorfor har ikke rusomsorg vært et tema i valgkampen?

— Det er alltid et tema politisk og kommer opp i stortinget med jevne mellomrom, sier Sandberg.

- Kan du kort oppsummere Frps politikk når det gjelder rusomsorg?

— Ta rusmisbrukere på alvor og lytt til rusmisbrukerne. Det er mange fordommer i forhold til rusmisbrukere, men min erfaring er at dette er en veldig oppegående gruppe, sier Sandberg.