Informasjonssiden støttes både av Statens helsetilsyn og Buskerud-kommunen der læreren er ansatt. Ungdomsskolelæreren ble pågrepet av politiet og siktet for utukt og besittelse av barneporno. — Han er siktet for seksuelle handlinger mot barn under 16 år, under skjerpende omstendigheter fordi han skal ha misbrukt sin stilling. Han er også siktet for besittelse av barnepornografi, sier jourhavende jurist ved det aktuelle politidistrikt. Ransaket bolig Pågripelsen skjedde etter anmeldelse fra foreldre til de mindreårige jentene, som er elever ved skolen der den siktede arbeider. Bakgrunnen for den alvorlige siktelsen, er at politiet mener læreren både har befølt og fotografert jenter under 16 år. I natt gikk etterforskere fra politiet gjennom boligen til mannen. Etter det VG kjenner til, ble det gjort svært interessante funn i huset. I natt ville ikke politiet kommentere ransakingen. Læreren satt i natt på glattcelle, og vil sannsynligvis bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Blant påstandene læreren blir konfrontert med, er at han skal ha tvunget jenter inn i et rom på sin egen bopel, der han skal ha befølt og avbildet jentene.