• Det har helt klart store konkurransemessige fordeler hvis man har tilgang til de opplysningene SAS Braathens blir beskyldt for, sier professor Siri Pettersen Strandenes ved NHH.

OG NTB

I går tok Økokrim ut tiltale mot SAS Braathens for datakriminalitet med en strafferamme på inntil to år.

SAS Braathens mener tilgangen de har hatt til Norwegians rute— og passasjerlister ikke har hatt noen kommersiell nytteverdi for SAS Braathens. Dette mener NHH-professor Siri Pettersen Strandenes er feil.

- Verdifull informasjon

— Å ha tilgang til bookingtall på rutenivå ville vært verdifull informasjon. Blant konkurrenter vil slike opplysninger kunne påvirke konkurransen, sier Siri Pettersen Strandenes.

Hun understreker at hun ikke har noen mening om hvorvidt SAS Braathens faktisk har benyttet seg av tilgangen til Norwegians databaser.

— Saken har sitt utgangspunkt i en regulær og lovlig avtale mellom Norwegian og tidligere Braathens, sier konstituert administrerende direktør Johnny Skoglund i SAS Braathens i en pressemelding. Pettersen Strandenes er ekspert på luftfartsmarkeder og er enige i at det er vanlig at flyselskapene er brukere av store, felles bookingsystemer.

— Det lønner seg å ha få og store bookingsystemer. Det er det ikke bare SAS Braathens og Norwegian som har. Men et lite selskap kunne ikke gått inn i en slik avtale om de trodde at andre fikk tilgang til deres detaljinformasjon, sier Pettersen Strandenes.

Norwegian-gründer Bjørn Kjos forklarer hvordan han mener SAS Braathens har fått tilgang til deres rute- og passasjerinformasjon. Han sier koden eller nøkkelen til Norwegians database ble gitt til gamle Braathens i 2002 da de to selskapene samarbeidet. Ved fusjonen mellom SAS og Braathens ble avtalen sagt opp. Men nøkkelen eller koden til Norwegians base i det globale bookingsystemet Amadeus ble ikke slettet.

Varsler millionkrav

— Dette er en alvorlig sak for SAS Braathens. En tiltale av et slikt økonomisk omfang er selvsagt alvorlig, sier Pettersen Strandenes.

Fungerende sjef i SAS Braathens, Johnny Skoglund, sier selskapet ikke har utnyttet informasjonen om Norwegian til egen fordel.

Norwegian-gründer Bjørn Kjos sier imidlertid at hans selskap har hatt store tap og i tillegg er presset ut av tre innenriksruter fordi SAS Braathens satt med informasjon som kunne brukes i ulovlig priskonkurranse.

Han varsler et erstatningskrav på flere hundre millioner kroner i et sivil søksmål etter at straffesaken er avsluttet.

Det er ikke første gang SAS eventuelt får slikt millionkrav mot seg. I 2001 fikk SAS en bot av EU-kommisjonen på over 300 millioner for ulovlig prissamarbeid med det danske flyselskapet Maersk Air.

— SAS Braathens hadde i fjor et overskudd på 526 millioner. I det perspektivet vil 200 millioner bli merkbart selv for et stort selskap, sier Pettersen Strandenes.

Hun mener det er for tidlig å si om kravet fra Norwegian står i forhold til hva de eventuelt har tapt.