De nye retningslinjene gjør det mulig å få tilbake en nedsatt arbeidsgiveravgift i hele Nord-Norge, deler av Nord-Trøndelag og deler av Sør-Norge, ifølge kommunal— og regionalminister Åslaug Haga (Sp).

Dermed er det grunnlag for å redusere arbeidsgiveravgiften i hele Nord-Norge, deler av Nord-Trøndelag og i deler av Sør-Norge, ifølge kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp).

– Med dette er et viktig første mål nådd. I den videre prosessen med ESA skal handlingsrommet utnyttes for gjeninnføring av ordningen i et størst mulig område fra 2007, sier Haga.

Det var EFTA-overvåkerne i Brussel, ESA, som i 2004 presset Norge til å endre den differensierte arbeidsgiveravgiften.

Dette var regjeringens viktigste distriktspolitiske virkemiddel. Bedrifter i Utkant-Norge fikk samlede skattelettelser på 8 milliarder kroner i året, noe ESA mente var ulovlig statsstøtte.

8 milliarder

Norge gikk motvillig med på å erstatte redusert arbeidsgiveravgift med såkalt transportstøtte, men har hele tiden arbeidet hardt for å få tilbake den gamle distriktsstøtten.

Onsdag vedtok EU-kommisjonen nye regionalpolitiske retningslinjer som åpner for reduserte avgifter i utkantstrøk med lav befolkningstetthet.

Åslaug Haga advarer mot at ikke alle kommuner som tidligere hadde redusert avgift, vil få gjeninnført ordningen.

– Vi skulle gjerne sett at handlingsrommet med hensyn på geografi var enda større. Vi skal arbeide hardt for at området blir så stort som mulig, sier Haga.

Tautrekking

Den endelige utformingen av ordningen med hensyn til geografi og satser vil bli avgjort først etter at ESA har behandlet en henvendelse fra Norge.

– De vedtatte retningslinjene gir grunnlag for en robust og generell ordning. Vi skal nå gå inn i en prosess med ESA om fortolkning av regelverket. Dette har topp prioritet for regjeringen i de nærmeste månedene, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).

Brussel-tur

Haga og Halvorsen hadde møter med EU-kommisjonen i Brussel i forrige uke.

Her ble det gitt «positive signaler» med hensyn til å inkludere et noe større område i Sør-Norge enn «en snever tolkning av regelverket» skulle tilsi, ifølge de to statsrådene.

De nye retningslinjene fra EU-kommisjonen innebærer at det fortsatt blir mulig å gi distriktsrettet investeringsstøtte og transportstøtte.