Hans forgjenger Odd Einar Dørum var opphavsmannen til navnet Nye Kripos for ett år siden, for å synliggjøre at etaten hadde gjennomgått en større omorganisering.

Det nye navnet har imidlertid aldri slått helt an, og den nye justisministeren vil nå ta initiativ til enda en navneendring.

– Jeg mener Kripos er et veldig godt varemerke i seg selv. I fremtiden kommer Kripos til å få stadig nye oppgaver, og vi kan jo ikke da kalle det «Nye Nye Kripos», sier Storberget til Aftenposten.

Nye Kripos-sjef Odd Olsen Ingerø er tilfreds med det foreslåtte navnebyttet, og tror ikke det vil medføre de helt store kostnadene.