Kronprinsesse Mette-Marit ble mandag møtt av BI-rektor Tom Colbjørnsen da hun stilte til semesterets første skoledag ved Handelshøyskolen BI i Nydalen.

Kronprinsessen fortsetter deltidsstudiene ved BI, som hun startet i fjor høst. Hun følger Master of Management-programmet, der hun i vår avla eksamen i «Ledelse; makt og mening». I høst skal Mette-Marit følge kurset «Consulting».

Siden hun ble sammen med kronprinsen har kronprinsesse Mette-Marit avlagt eksamener i fagene «Livssyn og etikk» og «Anvendt etikk» ved historisk-filosofisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Våren 2003 fullførte hun studier ved London School of Oriental and African studies (SOAS), der hun tok eksamener i fagene «Development-Experience», «Theories of Development», «hiv/aids and Development» og «The Global Refugee Crisis». Kronprinsessen var deretter hospitant hos Norad i en tre måneders periode, hvor hun fokuserte spesielt på hiv/aids.