Alle stats -og regjeringssjefer i verden blir invitert til klimatoppmøtet i København. Det er nedfelt i FN sitt regelverk. Men når det gjelder president Omar Hassan al-Bashir er det ikke sikkert han synes invitasjonen er spesielt hyggelig, skriver berlingske.dk.

Den sudanske presidenten er nemlig anklaget for krigsforbrytelser og brudd på menneskerettigehtene i den brutale borgerkrigen i Darfur. Den internasjonale domstolen i Haag krever han utlevert, og danske myndigheter er forpliktet til å arrestere presidenten hvis han dukker opp.

— På den ene siden gjør vi oppmerksom på at det er et FN-toppmøte og at Danmark er forpliktet til å invitere alle uten unntak. Samtidig gjør vi oppmerksom på at Danmark også er forpliktet til å følge Sikkerhetsrådets resolusjon når det gjelder Darfur, sier Thomas Winkler som er sjef i Utenriksministeriets juridiske tjeneste til Berlingske.dk.

Bashir har siden utleveringskravet kom besøkt flere muslimske land, men har holdt seg unna Vesten for å ikke risikere å bli arrestert. Sudan er et overveiende muslimsk land og president Bashir har støtte i den muslimske delen av verden.

Det er ventet at statsledere og miljøvernministre fra 192 land kommer til Klimatoppmøtet i København.

Norge stiller med to statsråder, miljøvernminister Erik Solheim og Hanne Bjurstrøm, som både er minister og Norges sjefsforhandler.