– Folk må forstå hva vi står i fare for å ødelegge, sier generalsekretær i DNT, Kristin Krohn Devold, på organisasjonens hjemmesider.

På mandag inviterer DNT til nasajonal konferanse i Oslo mot det de kaller «monstermaster». Foreningen skal ha stor støtte i lokalmiljøene hvor inngrepene skal finne sted.

– Stor motstand er mobilisert mange steder. Vi har både næringsliv og sinte ordførere med oss. Sammen håper vi å få myndighetene til å forstå at vi må spare vårt unike fjell og fjordlandskap for slike utbygginger, sier Krohn Devold videre.

400 kilometer kabel

Bakgrunnen for konferansen er at Statnett vil trekke 400 kilometer med kraftlinjer gjennom noen av Norges vakreste naturperler. Formålet med kraftlinjene er å dekke opp for en forventet fordobling av kraftbehovet i forbindelse med utbygging av olje— og gassvirksomhet langs vestlandskysten. For å trekke kraftlinjene må det ryddes over 40 meter brede belter for å gi plass til de opp til 45 meter høye mastene. Konsensjonen er ennå ikke gitt, men DNT mobiliserer nå sammen med blant andre NHO Reiseliv.

Kraftlinjene skal trekkes i områdene Sima-Samnanger i Hordaland langs nordsiden av Hardangerfjorden; Fardal-ørskog mellom Sogn og Sunnmøre, på tvers av Ålfotbreområdet og Sunmørsalpene; og Evje/Skåreheia-Holen i Agder gjennom Setesdalsheiene.

Verdensarv i fare

Konferansen på mandag vil blant annet fokusere på hvilke konsekvenser slike naturinngrep får for naturbasert reiseliv.

– Det er det naturbaserte reiselivet distriktene skal leve av i fremtiden, påpeker Krohn Devold.

Kraftlinjene kan få store konsekvenser for naturområdenes omdømme. UNESCO-kommisjonen, FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur, er kritisk til utbyggingene. 7. januar uttalte Einar Steensnæs, styremedlem i UNESCO, at en eventuell utbygging i Geirangerfjorden kunne føre til en deevaluering av området på organisasjonens verdensarvliste.

– En kraftlinhe ved dette området vil være et sensitivt inngrep når det gjelder å være på verdensarvlisten. Her bør myndighetene tenke seg grundig om, uttalte Steensnæs til Aftenposten.

Den Norske Turistforeningen og NHO Reiseliv