Skoler og barnehager over hele landet har mottatt 200.000 lusekammer for å være klare når kampanjen arrangeres 7.-9. mars.

Den frivillige organisasjonen Lusfri Norge er opptatt av at bekjempingen av lus må skje samtidig, i koordinerte kontroller. Dette vil medføre at bestanden av hodelus reduseres drastisk, og til at faren for gjensmitte blir betydelig mindre, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Videre heter det at det er foreldrenes ansvar å sørge for at innsatsen mot lus opprettholdes – ved å sjekke barna med lusekam hver uke.

TEGNING: GUSTAV KVAAL