Statsråden slapper av som best hun kan med familien rundt seg hjemme på Askøy. Juleferie er tid for ettertanke etter hektiske høstmåneder som fersk statsråd i et nytt departement.

Men hun kan ikke unngå å irritere seg over kjøpepresset som også rammer småbarn og dermed foreldrene med full tyngde.

Dåvøy forteller til Bergens Tidende at Barne— og familiedepartementet har som mål å regulere reklamen i denne type programmer, i tråd med tilrådingen fra Nyborg-utvalget.

Slår til før sommeren

I samarbeid med flere andre departementer vil hun forsøke å bruke både kringkastingsloven og markedsloven for å få bukt med den uheldige utviklingen.

— I løpet av et halvt års tid regner jeg med å ha klare konklusjoner om hvilke endringer som må til, sier hun.

— Er egentlig problemet så stort?

— Det er økende, og jeg kan nevne programmet «Blåfjell» som et eksempel. Der er det en type lue som er veldig populær og er blitt meget etterspurt i forretningene.

Men dette er som nevnt bare ett eksempel. Også andre barneprogrammer har resultert i økt kommersialisering, der forretninger har fulgt opp og utnyttet barnas interesse for bestemte klesplagg. Dermed får vi et kjøpepress uten like, og det reagerer jeg sterkt på, sier KrF-politikeren.

Full dekning om to år

Laila Dåvøy har mange jern i ilden. Hennes departement favner vidt. Men barnehagesatsingen tar prisen, slik hun selv ser det. Og småbarnsforeldre har mye å glede seg til:

— Om to år skal vi ha full barnehagedekning her til lands. Ut fra de behov vi kjenner i dag betyr det at ca. 70 prosent av samtlige i barnehagealderen skal ha et tilbud om barnehageplass i løpet av 2003, lover hun.

— Neste år er planen å bygge 10.000 nye barnehageplasser. Dermed gjenstår det bare 2000 før vi har nådd målet, tilføyer statsråden som selv har tre barn som har gått i barnehage.

Halvering av satsene

Barne- og familieministeren har enda et ess i ermet. Før stortingsperioden er omme, vil barnehagesatsene bli halvert, riktignok ut fra dagens prisnivå.

Årsaken er at finansieringsordningen blir endret fra neste årsskifte. Staten skal i løpet av fireårsperioden dekke 80 prosent av driftsutgiftene, mens foreldrene bare skal betale de gjenstående 20 prosent.

— Denne modellen skal gjelde både for kommunale og private barnehager. Dermed håper jeg at også private i større grad enn hittil vil satse på å bygge barnehager, sier hun.

Kontantstøtten øker

Laila Dåvøy er ifølge Sem-erklæringen også forpliktet til å utvide kontantstøtteordningen.

Men på grunn av den omfattende barnehagesatsingen, som vil koste over én milliard kroner bare over neste års budsjett, vil økningen av kontantstøtten komme i neste omgang. Dessuten skal Stortinget evaluere dagens ordning i løpet av våren.

BLÅFJELL SOM EKSEMPEL: I kjølvannet av tv-serien om nissene i Blåfjell er det oppstått et utidig kjøpepress, mener barne- og familieministeren.