Av Hans-Carl Tveit,politisk nestleder iHordaland Venstre

Hordaland Venstre mener det er viktig at man fortsetter å styrke og forsvare menneskerettighetene i Norge og Europa. Reaksjonene etter innsettelsen av Østerrikes regjering tydeliggjør at det finnes et felles verdigrunnlag som mange i Europa ønsker å hegne om. Statsledere og vanlige folk i Europa og Østerrike har gjennom sine reaksjoner vist at man ikke aksepterer trusler mot et europeisk verdifundament hvor respekten for menneskerettigheter utgjør en sentral del. Tilsvarende reaksjoner finner man i Norge når stadig flere ønsker et skille mellom kirke og stat, fordi en majoritet av biskopene i Den norske kirke diskriminerer homofile og at kvinnens stilling fortsatt er diskutert. Dette er uttrykk for et nødvendig forsvar for tilkjempete menneskerettigheter — rettigheter som ikke er en selvfølge og som stadig må forsvares. Reaksjonenen mot den nye regjeringen i Østerrike er også et utrykk for at Europa i dag har et tett og åpent politisk felleskap, og at viktige debatter ikke lenger avgrenses av nasjonale grenser. Det er viktig siden menneskerettighetene er universelle, og ikke borgerrettigheter knyttet til hvor man bor selv om det fortsatt fungerer slik. Menneskerettighetenes stilling i Europa er sterkere enn noen gang, to hundre år etter at de ble utformet under Den franske revolusjon. Den andre verdenskrigs grusomheter har i denne sammenheng vært svært viktig som normutvikling, ved siden av en bred velstandsutvikling og utdannelse og opplysning av folket. På den annen side er det fortsatt viktig å forsvare den nyhevdete statusen for menneskerettighetene, også mot populistiske strømninger som forsvarer seg bak argumentet om å ivareta demokratiske prinsipper for regjeringdannelser. Argumenter om å forsvare "folkeviljen" må ikke brukes til å angripe eller true grunnleggende menneskerettigheter. På bagrunn av dette mener Venstre at man må reagere mot Frihetspartiet i Østerrike (FPØ). Partiet har gjentatte ganger gitt utrykk for en politisk grunnholdning med sympati for ulike sider ved nazismen. FPØ har også i en årrekke nøret opp under fremveksten av fremmedfrykt og rasistiske holdninger i Østerike. Dette er for øvrig noe partiet har til felles med en mengde andre partier i Europa. Fremmedhat og nei til innvandring har vært en hovedsak for partier i Europa som Danmark, Frankrike, Italia og nå også Hellas. I Norge har vi Fremskrittspartiet som benytter seg av lignende holdninger for å skaffe seg stemmer, selv om ledelsen er smart nok til ikke å si det rett ut. De mest ekstreme utslag av nynazisme vekker avsky og redsel hos de fleste av oss. Slike holdninger har imidlertid begrenset oppslutning, og gjerne hos folk som på en eller annen måte står utenfor samfunnet. Langt farligere er det når rasistiske og nasjonalistiske holdninger legitimeres gjennom populistiske nasjonalistpartier som spiller på befolkningens misnøye. Dette er en utfordring Venstre alltid vil ta alvorlig, både nasjonalt og globalt. Hordaland Venstre vil derfor støtte regjeringen i sin markering mot FPØ, og be regjeringen arbeide i Norge og i utlandet for menneskerettighetenes stilling i Europa og andre steder. De europeiske liberale verdiene må stadig forsvares!