Høyres Torbjørn Hansen vil i Stortingets spørretime kommende onsdag be nærings— og handelsminister Dag Terje Andersen (A) revurdere hele avgiften.

Reiselivsnæringen frykter at denne miljøavgiften, som ble innført fra årsskiftet, vil redusere antall anløp av cruiseskip med en fjerdedel i sommer. Hansen spør konkret hva regjeringen vil gjøre for å hindre at avgiften svekker reiselivets rammevilkår.

— Jeg ser ikke annen utvei enn at NOx-avgiften må fjernes i sin helhet, og det bør skje med virkning allerede fra i sommer for at ikke reiselivsnæringen skal bli skadelidende. Dette er fullt gjennomførbart, hvis avgiften blir trukket tilbake i revidert nasjonalbudsjett, sier Torbjørn Hansen.

Han minner om at regjeringen selv har uttrykt ønske om å styrke reiselivsnæringen. Da bør NOx-avgiften være det første som blir revurdert, for avgiften har heller ingen miljøvirkning, slik han ser det.