Både Senterpartiet og Høyre la i går frem hver sin smørbrødliste over godbiter som skal virke forlokkende på velgerne. Det er høyst ulike agn.

Åslaug Haga (Sp) lokker med nye tiltak for å gjøre den lokale velferden bedre enn noensinne. Med bedre turnusordninger, mer fornuftig organisering rundt i kommunene, kan vi få opptil 5000 flere årsverk i pleie— og omsorgssektoren.

Men ikke minst de små og mellomstore bedriftene kan regne med en håndsrekning, hvis Sp gjør alvor av løftene. Den såkalte «snik-skatteleggingen» av bedriftene skal vekk, lovte hun og siktet til alle former for offentlige avgifter og gebyrer som næringslivet er pålagt og som langt overstiger de reelle kostnadene. Hun nevnte spesielt avgifter i forhold til Brønnøysund-registrene.

Nybygg bare i tre

Samtidig er Senterpartiet ivrig etter å gjennomføre tiltak som skal redusere utslippet av klimagasser i kommunesektoren. Åslaug Haga nevnte blant annet at kommunene bruker 4 milliarder kroner i året på strømutgifter. Ved enkle tiltak kan forbruket, og dermed kostnadene, reduseres med en fjerdedel.

Partiet har dessuten programfestet at alle nye kommunale bygninger skal oppføres i tre. Heretter blir det slutt på murbygg, hvis partiet får sin vilje.

Opplæring av rektorer

Høyre, derimot, setter alle kluter til for å vinne valget ved å satse på bedre kvalitet i skolen - dyktigere lærere, mer profesjonell ledelse og mer satsing på kunnskap, særlig matematikk og språk.

— Vi vil ha mer matte enn mat, sa Erna Solberg og raljerte over det daglige eplet som Øystein Djupedal vil spandere på elevene.

Høyres utdanningspolitiske talskvinne, Ine Marie Eriksen Søreide, mente at det er påfallende og problematisk at mange lærere får etterutdanning i fag som de ikke underviser i. Og hvorfor får ikke skolens ledere noen utdanning og opplæring med sikte på nettopp det å lede? spurte hun videre. Får Høyre sin vilje gjennom, skal det startes forsøk med det hun kalte «rektortrainees».