— Landsrådet må bort. Rådet har tilsneket seg en myndighet det egentlig ikke skal ha. Det sier seg selv at demokratiet ikke fungerer når en distriktsleder i landsrådet kan stemme i strid med vedtak fattet i vedkommendes eget distriktsstyre, sa Stangeland, med dårlig skjult adresse til den vrakede Hordaland-lederens Knut Milands opptreden.

Lovkomiteen i Redningsselskapet forbereder nå et lovendringsforslag til landsmøtet i mai. Ett av elementene er at landsrådet legges helt ned, og at det i stedet skal avholdes årlige landsmøter, mot hvert annet år nå.

— Landsrådets rolle er for uklar. Vi i sentralstyret ønsker en avklaring. Enten må rådet legges helt ned, eller så må det være et kontrollorgan. Nå er landsrådet for styrende, mener president Lars Hellandsjø.

Bergen krets har foreslått at landsrådet legges ned.

— Landsrådet har ikke fungert etter hensikten. Det har inntatt en eksekutivrolle det aldri var tiltenkt. Dagens ordning med landsrådet fører bare til rot og tull, sa en annen eks-president, Johan F. Kroepelien, på distriktsårsmøtet.

Diskusjonen munnet ut i at distriktsårsmøtet enstemmig gikk inn for å legge ned landsrådet.