TORSTEN HANSSEN

Bevaring av torvmyrer kan redusere de globale utslippene av klimagasser med ti prosent, viser en ny rapport fra verdens miljøprogram (UNEP).

I en rapport om torvmyrene som ble offentliggjort på en pressekonferanse på Bali tirsdag blir det for første gang satt søkelys på sammenhengen mellom ødeleggelse av torvmyrer og globale klimautslipp.

Resultatet er oppsiktsvekkende.

Rapporten viser at nærmere tre milliarder CO2 slippes ut hvert år gjennom uttørking, drenering og brenning av torvmyrer.

Utslippene representerer om lag en tiendedel av de globale klimagassutslippene.

Ikke noe annet økosystem gjemmer på så store mengder klimagasser.

Torvmyrer lagrer ti ganger så store mengder klimagasser pr. kvadratmeter som noe annet økosystem.

Torvmyrene består av forråtnet plantemateriale opp til 20 meters tykkelse.

Nå ber UNEP verdenssamfunnet om øyeblikkelige tiltak for å bevare torvmyrene.

Beregninger viser at det finnes 400 millioner mål torvmyr i 180 land.

De dekker totalt tre prosent av jordens overflate og lagrer dobbelt så mye CO2 som verdens skoger.

Områder i Nord-Europa, Nord-Amerika og Russland er blant de delene av verden hvor torvmyrene er særlig truet av ødeleggelse.

Bevaring og gjenoppretting av ødelagte torvmyrer en av de mest effektive og rimelige tiltakene mot globale klimagassutslipp, sa generaldirektør Achim Steiner i FNs miljøprogram.

Rapporten viser at torvmyrene er en kritisk del av jordens miljø som regulerer den globale oppvarmingen.

– Dette er et faktum som mange av klimaforhandlerne har oversett. Over hele verden er torvmyrer under sterkt press fra menneskelig aktivitet og klimaendringer, særlig i området med permafrost, i fjell og langs kysten, sa Steiner.

Verdens Miljøprogram, konvensjonen om biologisk mangfold, den globale miljøfasiliteten (GEF), det globale miljøsenteret (GEC) og stiftelsen Internasjonale Våtmarker ber i en felles uttalelse om tiltak for å beskytte og bevare torvmyrer mot ødeleggelse.

Organisasjonene karakteriserer den omfattende ødeleggelsen av torvmyrer verden over som en tikkende bombe med enorme mengder klimagasser som blir sluppet ut i atmosfæren. Dette kan virke ødeleggende på effekten av andre tiltak mot klimagasser.

Ødeleggelse av torvmyrer påvirker millioner av mennesker verden over.

Uttørking og branner i Sørøst-Asia oversvømmer skogene og påvirker helse og levevilkårene for millioner av mennesker i en rekke land og regioner.