Tikken Manus var født og vokste opp i Bergen. Før krigen bodde hun flere år i England der hun ble gift med en britisk diplomat. Da krigen kom til Norge 9. april 1940 var hun tilbake i Norge. I løpet av krigen kom hun seg over til Sverige, der hun fikk arbeid ved den britiske legasjonen (ambassaden) i Stockholm.

Hun ble nestkommanderende i avdelingen som regisserte sabotasjeoppdrag mot tyske anlegg i Norge. Hun sørget for utstyr til sabotørene som skulle krysse grensen til Norge, og hun tok seg av dem praktisk og sosialt når de vendte tilbake etter endt oppdrag. Blant sabotørene gikk hun under navnet «tante» i Stockholm.

Uvurderlig støttespiller

En av oppgavene hennes var å skrive rapporter om sabotasjeaksjonene og sende dem til britiske myndigheter. Hun var dermed den første som fikk høre beretningen om aksjoner som senere er blitt en kjent del av krigshistorien.

Hun er karakterisert som en uvurderlig støttespiller for blant andre medlemmene i Kompani Linge. Hun er tildelt Kong Haakon VIIs Frihetsmedalje for innsatsen under krigen.

— Hun var en flott dame. Hun smilte alltid. Jeg tror aldri jeg har sett henne uten at hun smilte. Og hun var en uvurdelig hjelp for oss under krigen, for hun visste akkurat hva vi trengte og kjente til forholdene hjemme i Norge, sier krigshelt Gunnar «Kjakan» Sønsteby til VG Nett .

Filmhelt

Krigsinnsatsen er kjent blant annet gjennom filmen «Max Manus» som gikk på norske kinoer i fjor, og hennes selvbiografi «Tikken Manus – sabotørenes hemmelige medspiller», ført i pennen av NRK-journalist Kaja Frøysa.

Etter krigen og skilsmisse fra sin første mann giftet Tikken seg med motstandshelten Max Manus i 1947. De bygde opp firmaet Max Manus kontormaskiner som de drev sammen. De var bosatt på Landøya i Asker, der Tikken fortsatt bodde etter at hun ble enke i 1996.

Tikken Manus døde fredelig tirsdag formiddag etter kort tids sykeleie, opplyser familien.

Bergens-familie

Tikken var datter av fylkesmannen Gjert Lindebrække og søster til høyrepolitikeren Sjur Lindebrække. Hennes mor, Ida Bessesen Lie Lindebrække, var sangerinne og niese av forfatteren Jonas Lie og dermed tremenning til Quislings politiminister, Jonas Lie.