Det vakte oppsikt da Senterpartiet i vår programfestet det storslåtte flytteprosjektet, og ikke minst i partiets egne rekker har man ventet på å få en konkret oversikt over hvilke institusjoner som er aktuelle.

— Det vil jeg ikke si noe om, for hele denne prosessen skal baseres på frivillighet og ikke tvang, i motsetning til statsråd Victor D. Normans brutale og konfliktfylte fremgangsmåte. Hans tvangslinje skal ikke benyttes, sier Åslaug Haga til Bergens Tidende.

- Lite troverdig

— Dette er naivt og lite troverdig. Hvis Senterpartiet tar mål av seg å flytte ut 6000 arbeidsplasser, må det i det minste ha en idé om hvilke institusjoner som er på tale, sier Høyres leder Erna Solberg i en kommentar.

Hun sier videre at i et land som Norge, der de fleste familier har to jobber, vil det være naivt å tro at en fremgangsmåte som er basert på frivillighet vil gi noen resultater.

— Også vi i Høyre ønsker mer utflytting av statlige arbeidsplasser, men fortrinnsvis som en del av omorganisering der deler av statlig virksomhet legges til andre steder av landet, sier hun.

Vil ikke satse penger

— Greier Åslaug Haga dette, vil jeg ta av meg hatten. Ingenting er bedre enn frivillighet. Men hvis man skal ta de ansatte med på råd før de politiske beslutninger er gjort, er man på ville veier, sier Victor D. Norman som var krumtappen i det store flyttevedtaket for to år siden.

Han minner om at det i utflyttingssakene alltid er en grunnleggende interessekonflikt mellom Oslo og resten av landet. Det opplevde man bl.a. da Polarinstituttet skulle flyttes.

— Jeg ville ikke satse mye penger på at hun lykkes i sin strategi, sier den tidligere statsråden til BT.

Ombestemte seg

Åslaug Haga medgir at tanken var å legge frem en konkret liste, men en studietur til London for å se på Blair-regjeringens tilsvarende flytteprosess fikk henne til å ombestemme seg:

— Jeg ble besnæret av at det er mulig å få i stand et samarbeid med berørte instanser basert helt og holdent på frivillighet. Når man i Storbritannia satser på å flytte ut 20.000 arbeidsplasser innen 2010, kan jeg ikke skjønne hvorfor vi ikke her til lands skulle greie 6000! Ved å gjøre som britene, og satse på dialog, unngår man all den støyen som ble virvlet opp gjennom de tvangsprosesser som Norman sto for.

Vil til London med Jens

— Jens Stoltenberg har allerede sagt bestemt nei til å være med på dette?

— Vel, da får jeg ta Jens med på en ny studietur til London, eller så må jeg få Tony Blair til å ringe ham, sier Haga.

— Lederen i Hordaland Senterparti, Sigrid B. Handegard, uttalte til BT i vår at så vel Næringsdepartementet som Fiskeridepartementet må kunne flyttes fra Oslo?

— Jeg ser ikke bort fra at deler av departementsstrukturen kan flyttes ut, men ikke hele departementer, sier Haga.

<b>LÆRTE AV BLAIR: </b>Leder av Senterpartiet Åslaug Haga var i London i juni for å lære om desentralisering av offentlige arbeidsplasser.<br/>ARKIVFOTO: TRYGVE SØRVAAG (SPA)