• Uke 1: Saken innledes med personalia, opplesing av tiltaler, de 13 tiltale skal svare på om de erkjenner seg skyldig eller ikke skyldig etter tiltalen (dag 1). Statsadvokatene starter sine innledningsforedrag (1-2 dager). De tiltale starter sine forklaringer.
  • Uke 2-3: Tiltaltes forklaringer
  • Uke 4: Tiltaltes forklaringer/aktoratet starter sin bevisførsel. Aktoratet har varslet at de vil føre rundt 150 vitner
  • Uke 5-9: Aktoratets bevisførsel.
  • Uke 10-12: Forsvarernes bevisførsel. Forsvarerne vil føre i alt 60-70 vitner.
  • Uke 13-14: Aktoratets og forsvarernes prosedyrer.
  • Januar 2006: Domsavsigelse.Saken skal etter planen være avsluttet 22.desember, men rettens leder, sorenskriver Helge Bjørnestad, utelukker ikke at tidsplanen sprekker og at saken kommer til å fortsette i januar.

Rettsmøtet starter hver dag kl. 8.30 og avsluttes mellom kl. 15 og 16. Det blir fem dagers uke de to første ukene, men trolig fire dagers uke fra uke 3.