KRISTER HOAAS

I den største danske undersøkelsen av for tidligfødte barn som noen gang er gjennomført, har forskerne fulgt 252 barn over tid. Nesten halvparten av dem lå etter i den intellektuelle utviklingen, sammenliknet med andre barn. For barn født på termin eller etter, er tilsvarende andel en femdel.

— Lav intelligens betyr i praksis at barna kan være litt langsommere og ha vanskeligere for å forstå abstrakte ting som ordlyd og tallbegreper. De har derfor vanskeligere for å heve seg over det konkrete og opplevde nivået, sier Barbara Hoff ved institutt for Psykologi på Københavns Universitet, til den danske avisen «Politiken».

Større risiko

— Et ekstremt for tidligfødt barn har en større risiko for å møte problemer enn de barna som fødes senere i graviditeten. Jo tidligere et barn fødes, dess flere ting kan de får problemer med.

I undersøkelsen har Hoff og andre funnet at 80 prosent av de tidligfødte klarer seg som alle andre frem til skolestart. Men i møtet med skolen blir problemene synlige.

Klarer seg dårligere

De danske forskningsresultatene følger opp tidligere forskning på feltet. En internasjonal undersøkelse med 436 for tidligfødte barn fra Nederland, USA, Canada og Tyskland viste at over halvparten av barna fikk spesialundervisning eller måtte gå en klasse om igjen.

I en indisk forskningsrapport som ble offentliggjort i fjor, viser at for tidligfødte klarer seg dårligere enn deres jevnaldrende med hensyn til regning og lesing. De hadde også større problemer i omgang med andre.

Ytterligere en undersøkelse, denne fra Storbritannia, viser at barna heller ikke klarer å hente inn igjen det tapte. Tvert imot øker forskjellen med årene.