Antall aborter på grunn av arvelig sykdom har økt fra 155 tilfeller i 2000 til 230 i fjor, skriver Klassekampen. Det er en økning på 48 prosent.

I samme periode har antall nemndbehandlede aborter i Norge økt fra 522 til 616 viser tall fra Folkehelsas register for svangerskapsavbrudd.

— En av misdannelsesgruppene som øker mest, er fostre med flere misdannelser. Samtidig er det en klar økning i andel aborter hvor fosteret har Downs syndrom, sier assisterende avdelingsdirektør ved medisinsk fødselsregister, Kari Klungsøyr.

Årsaken til økningen i andel aborter med utviklingsavvik skyldes blant annet at alder hos mor har økt. Dette er grunnen til at det har vært flere Downs-tilfeller totalt, selv om flere mødre har abortert.

— Inntrykket mitt er at mange tar ultralyd tidlig. Det er en følge av at man nå kan påvise Downs syndrom ved hjelp av ultralyd rundt uke 12. Det er mer menneskelig og medisinsk lettere å avbryte et svangerskap i uke 12-13 enn i uke 18-21, sier kvinneklinikksjef Bjørn Busund ved Ullevål universitetssykehus.

Han mener det ville vært lettere om alle fikk et tilbud om ultralyd i uke 12.