Halvorsen satt på Stortinget inntil valget i 2005. Da hadde han vært stortingsrepresentant i tolv år. Gunnar Halvorsen ble 60 år gammel.

Halvorsen kom fra Åmli. Han ble valgt inn på Stortinget som fast representant første gang i 1993. I de to siste periodene var han medlem i Stortingets forsvarskomité.