ANNE HAFSTAD

— Det er viktig å finne ut om barn har problemer med syn, hørsel eller språk så tidlig at man kan komme til med hjelp og få full effekt av eventuelle tiltak. Dette er ofte plager som foreldre og barn ikke alltid selv kan se eller oppdage. Derfor er tilbud om helsestasjon til alle barn viktig, sier avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen, avdeling for kommunale helsetjenester, Sosial- og helsedirektoratet (SHdir).

I disse dager sender direktoratet ut nye retningslinjer for helsekontroller av barn. Bakgrunnen er at det stadig skjer en utvikling innen fagfeltet. Retningslinjene må til enhver tid være i takt med utviklingen.

Tidlig hørselstest

Det nye er at hørselsscreening av alle barn nå overføres fra helsestasjonen til føde- og barselavdelingene.

— Det er kommet en ny metode slik at man kan måle hørselen på barn med et apparat allerede når de er nyfødte. Det er viktig å finne dem som trenger videre undersøkelse og hjelp tidlig, derfor er det naturlig å flytte dette til sykehusene slik at undersøkelsene gjøres allerede når barnet er nyfødt, sier Iversen.

Når barnelegene måler hørselen på de nyfødte vil helsestasjonen kunne slutte med å undersøke hørselen på spedbarna. Det betyr imidlertid ikke at hørselen ikke vil bli undersøkt på helsestasjonene når det er behov for det. Det skal også gjøres en hørselsundersøkelse (audiometri) før skolestart ved 5 års alder.

Språktest for fireåringer

Nytt er også innføringen av en egen språktest for fireåringer. SHdir har fått til et samarbeid med spesialpedagoger om en språktest. Det er en systematisk måte å kartlegge språk på slik at de som trenger det kan få tidlig hjelp. Avdekkes det at barn har utilstrekkelige norskkunnskaper, skal det iverksettes tiltak.

I fire års alderen har de fleste barn tilegnet seg et grunnleggende vokabular, riktig grammatikk og gode konversasjonsferdigheter. De stiller og svarer på spørsmål, de kommenterer og gir respons, og fortellerkompetansen utvikles etter hvert.

Rett til kontroll

Andelen barn som har problemer med syn eller hørsel er lav i Norge, men tidlig oppdagelse av eventuelle feil kan være avgjørende.

Helsekontroller av barn er forankret i lov og forskrifter. Barn har rett til helsekontroller, og det skal være et tilbud til foreldrene.

— Barn som ikke kommer til helsestasjonene eller til fastleger for helsekontroller skal oppsøkes av helsesøster, fordi barnet har rett til helsekontroller, sier Iversen.

Erfaring viser at de aller fleste foreldre mer enn gjerne møter på helsestasjonen for å forsikre seg om at de små håpefulle utvikler seg som de skal. Oppmøte på helsestasjoner er mer enn 99 prosent.

— Dette er en effektiv ordning med høy tillit i befolkning, sier Iversen.

AFTENPOSTEN/BERGENS TIDENDE