Saken dreier seg om rehabilitering av Røde Kors-hovedkvarteret i Christian Krohgs gate i Oslo i 1997. Den daværende Røde Kors-toppen Odd Gunnar Ramfløy hadde da rollen som prosjektleder og skal ha gitt hele oppdraget til selskapet Devise som han selv og brødrene kontrollerte.

Saken mot Ramfløy har flere ganger blitt utsatt fordi Ramfløy har vært sykmeldt. For et drøyt år siden ble brødrene, Peter Aksel Nielsen og Jørn Rune Ramfløy, dømt til henholdsvis seks og fire års fengsel. Begge anket, men ankene ble avvist.

En fjerde tiltalt, en tidligere teknisk kontrollør i Røde Kors, ble dømt til ni måneders fengsel, hvorav fem måneder betinget, for å ha mottatt bestikkelser.