Erstad ledet Politiets overvåkingstjeneste (POT) fra 1982 til 1990.

Erstad sovnet stille inn natt til lørdag, opplyser hans familie gjennom informasjonssjef Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Jostein Einar Erstad ble født 27. mai 1922 i Skodje. Han ble utnevnt til sjef for POT i september 1982. Der ble han til han gikk av med pensjon i 1990.

Før det hadde Erstad blant annet vært politifullmektig i Oslo, lærer på Politiskolen, statsadvokat i Eidsivating og førstestatsadvokat.

Jostein Erstad var overvåkingssjef under etterforskningen av spionasjedømte Arne Treholt.