Finnene var før oss, austalierne og new zealanderne med. Dessuten var flere amerikanske delstater tidligere ute.

Men Norge var det første selvstendige demokratiske nasjonen som ga kvinner full stemmerett. Finland var underlagt Russland, mens Australia og New Zealand var del av det britiske samveldet.

Bare 6,5 prosent

1913 er det magiske årstallet, mens prosessen starter flere år tidligere. Faktisk var det bare 6,5 prosent av den norske befolkningen som kunne stemme, da det første norske Stortinget ble valgt i 1815.

Stemmeretten gjaldt den gang bare for eiendomsbesittende menn. Utover på 1800-tallet sank denne andelen, fordi antallet eiendomsløse husmenn økte, skriver historiker Eirinn Larsen i boken "Norsk Likestillingshistorie 1814-2013", som blir gitt ut i forbindelse med stemmerettsjubileet.

Steg for steg

Derfra ble retten til å stemme utvidet pø om pø. Kvinner kom med fra 1901, da de fikk rett til å delta i lokalvalg, dersom hun eller ektemannen tjente over 400 kroner. De samme kvinnene fikk stemmerett i nasjonale valg fra 1907. I 1910 fikk alle kvinner lokal stemmerett. Så kom 1913-utvidelsen.

Men fortsatt var noen utestengt fra valglokalene. Først i 1919 fikk mennesker som mottok offentlig sosialhjelp, stemmerett i Norge – og det uavhengig av kjønn.

Også nye aldersgrupper er blitt sluppet inn i valgmanntallet. Da stemmeretten ble allmenn, var aldersgrensen 25 år. Så ble senket ned mot dagens 18-årsgrense. Nå pågår diskusjonen om 16-åringer skal få stemme.

Her kan du studere hvordan kvinner innntok valglokalene verden rundt.