— Det er helt klart lønnsomt å holde på seniorene, med mindre bedriften nedbemanner, sier forsker Roar Bergan i ECON. Det er han som har utført analysen på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Økonomen begrunner påstanden slik: Bedriften sparer sluttkostnader og pensjonsutgifter, samtidig som kostnadene til rekruttering av nye arbeidstakere blir mindre.

Dessuten er myten om at de eldste ansatte også er de dyreste, bare en myte.

— Lønnsmessig når vi toppen i 40-årsalderen. Siden flater lønnen ut eller synker litt. Jeg tror bedriftene er i ferd med å innse at det er ulønnsomt å kvitte seg med folk for tidlig, sier Bergan.