–Vi har sett at foreldrebetalingen har tatt helt av og er kommet på et for høyt nivå. De 200 kronene per barnehageplass vi gir tilskudd til nå, er det første skrittet mot en halvering av foreldrebetalingen, sa barne— og familieminister Karita Bekkemellem Orheim til NTB torsdag. Barne- og familieministeren brakte i anledning det glade budskapet bløtkake til de 64 barna i Bjerkealléen barnehage på Grefsen i Oslo.

Ifølge regjeringens plan skal det bevilges én milliard kroner per år de neste fire årene for å få ned foreldreandelen i barnehagene.

Kommuneansvar I dag er mønsteret at staten betaler 40 prosent av kostnadene, kommunene 30 prosent og foreldrene 30 prosent, i kommunale barnehager. Men flere kommuner sier de må spare penger og reduserer sin andel. I de private barnehagene er kommunenes andel svært liten eller null.

Barne- og familieministeren håper nå inderlig at kommunene tar ansvar og holder sine andeler oppe. Hun oppfordrer alle landets foreldre til å passe på at kommunene tar ansvar.

–Hvis ikke foreldrebetalingen går ned, regner jeg det som rimelig at foreldre gjør opprør, sier barne- og familieministeren.

Hun understreker at hensikten med å legge inn disse pengene fra statens side, er at de skal gå til det de er tenkt å gå til, nemlig redusert foreldrebetaling.

–Unngå prisøkning Daglig leder i Barnehageforbundet Bjørn Pettersen synes det er gledelig med økte tilskudd, men advarer mot at den reelle effekten av en 10 prosent statlig økning kun betyr 4 prosent av barnehagens samlede inntekter.

–De fleste barnehager, både offentlige og private har varslet en prisøkning på om lag 5 prosent. Det er å håpe at tilskuddet i år medfører at man unngår prisøkning. Vi tror ikke det betyr prisnedgang, sier Pettersen.

Neste år derimot regner Barnehageforbundet med en prisreduksjon dersom regjeringen får det som den vil.

–Det er veldig flott at det blir en positiv fokusering på barnehagene. Men jeg minner om at 85 prosent av kostnadene er personellkostnader og en økning i tilskudd blir fort spist opp av en 2 prosent lønnsøkning. Så lenge kommunene sniker seg unna og ikke oppfyller sin del på 30 prosent, kan vi ikke garantere noe, sier Pettersen.

Lange ventelister Pia Friis, som er styrer i Bjerkealleen barnehage får nesten ikke støtte fra bydelen barnehagen hører inn under. Barnehagen har 80 småbarn fra 1-3 år på venteliste, mens ventelisten er noe kortere for de større barna.

–Hver dag ringer det foreldre og spør etter ledige plasser. Det eneste vi kan tilby er fire plasser fra høsten av, og det er ikke mye, sier Friis.

Hun anbefaler foreldre å melde inn et eventuelt påtenkt andre barn når de melder inn det første. Den gjennomsnittlige ventetiden er 3-4 år.

–Tidligere var det vanlig å få OBOS-medlemskap i konfirmasjonsgave. I dag burde man kanskje heller gi konfirmanten eller brudeparet en ventelisteplass i barnehagekøen, mener Friis.

Selv synes hun 2.000-2.500 kroner i måneden i foreldrebetaling ville være en mer passende pris. I dag må foreldre betale 4.000 kroner for en småbarnsplass.

NTB