• Det har vært en av tidenes roligste påsker, sier vaktleder Arvid Ryen ved Norges Røde Kors Informasjonssentral på Golsfjellet.

Norges Røde Kors Hjelpekorps har hatt totalt 25 lete— og redningsaksjoner i løpet av påsken. Bare 17 av disse aksjonene fant sted i fjellet, mot 34 i fjor.

— Så få aksjoner har ikke Røde Kors hatt i påskefjellet siden 1992, da det bare var 10 aksjoner, sier Ryen.

Drømmepåsken 2003 har også medført et relativt lavt antall skader. Røde Kors-mannskapene som har vært på vakt på cirka 200 vakthytter i fjellet har hatt til behandling til sammen 789 personer for forskjellige typer skader. De fleste skadene er brudd og forstuvninger.

— Til tross for en hel påske med strålende sol de aller fleste steder har vi bare hatt til behandling totalt 16 tilfeller av solbrenthet og 15 tilfeller av snøblindhet. På 80- og 90-tallet var disse tallene mange ganger høyere. Det er tydelig at budskapet om å nyta sola med varsomhet har nådd fram til det norske folk, sier Ryen.