Den historisk lave hummerbestanden skal få voksehjelp fra myndighetene. I sommer varsles den største aksjonen mot ulovlig fiske noen gang.

Storaksjon

Bak aksjonen står Økokrim, Kystvakten, Statens naturoppsyn, Fiskeridirektoratet og politidistriktene Østfold, Vestfold, Telemark og Agder.

– Det har aldri vært en så stor aksjon som nå, sier lederen for Økokrims miljøteam, Hans Tore Høviskeland, til Aftenposten.

Under fjorårets aksjon ble det i løpet av en dag i Agder politidistrikt gjort 166 beslag og opprettet 145 straffesaker.

Utrydningstruet

Norsk hummer er utrydningstruet. På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det kun lov å fange hummer i oktober og november, og uansett aldri på søndager. I resten av landet varer fisket enda en måned lenger.

Felles minstemål for hele landet er 25 centimeter og hummer med utvendig rogn er totalfredet hele året.