Det var i september i fjor at Vegdirektoratet vedtok å tildele Nor-Ferjer AS, eid av Tide, løyvet på drift av fem fergesamband på Sunnmøre fra 1. januar 2008 og seks år frem i tid.

— Vi har signert kontrakt med Vegdirektoratet, og har foretatt investeringer for flere hundre millioner kroner. Tre ferger er under bygging hvorav to vil ha plass til 120 biler og en med plass til 50 biler. I tillegg er vi midt i prosessen med å ansette 120 nye medarbeidere, forteller Geir E. Aga, administrerende direktør i Tide Sjø.

Fjord1 klaget

I dag er fergesambandene drevet av Fjord1, som driver fire ruter, og Hurtigruten ASA som driver en rute.

Bare to uker etter at Nor-Ferjer vant anbudsrunden sendte Fjord1 en klage til Samferdselsdepartementet.

Der påpekte selskapet at det var begått formelle feil under anbudsrunden. Av de fem aktuelle fergesambandene er fire riksveier og en er fylkesvei.

— Vegdirektoratet har kun løyvemyndighet for riksveiferger, og fylkeskommunen har kun løyvemyndighet for fylkesveiferger. I denne saken ga fylkeskommunen i Møre og Romsdal en fullmakt til oss slik at vi kunne lyse ut anbud for alle fem fergerutene. Dette gjorde vi og løyvet ble gitt til Nor-Ferger, forteller Odd Barstad, fungerende seksjonsleder i Vegdirektoratets vei- og fergeforvaltning.

Men i følge forvaltningsloven har ikke fylkeskommunen hjemmel til å gi en slik fullmakt, derfor hadde heller ikke Vegdirektoratet rett til å lyse ut anbud for alle fem fergerutene.

— Som en konsekvens av dette har Samferdselsdepartementet nå opphevet løyvet vi ga til Nor-Ferjer og krever at det blir utlyst to separate anbudsrunder, sier Barstad.

Erstatningsansvar

Det var i slutten av forrige uke Vegdirektoratet mottok brevet fra Samferdselsdepartementet.

— Klagen er tatt til følge på grunn av formelle saksbehandlingsfeil. Hvis ikke Fjord1 hadde klaget så hadde vel ingen oppdaget dette. Nå må Vegdirektoratet rydde opp i situasjonen, sier Avdelingsdirektør Arnfinn Øen i Samferdselsdepartementet.

Odd Barstad i Vegdirektoratet forteller at de ble overrasket over departementets avgjørelse.

— Det begynner å haste, så snart ferien er over må vi vurdere hva vi skal gjøre. Vi må gå i dialog med departementet og finne en løsning. Det kommer til å gå ferger, det er sikkert, forsikrer han.

Store verdier står på spill

For Fjord1 er det store verdier som står på spill. Nå får de muligheten til en omkamp med Tide.

— Å miste løyvet til fire av fergerutene våre betyr 60-70 millioner i omsetningstap i året. I tillegg vil rundt 60 ansatte bli berørt. Noen av dem kan få andre jobber hos oss og noen vil helt sikkert søke jobb hos konkurrenten, sier konsernsjef Olav Smørdal i Fjord 1.

Tide er overrasket over departementets avgjørelse, men er klar til å ta opp kampen.

— Dette setter hele anbudsregimet i et uheldig lys. Hvis staten løper fra kontrakten vil det komme krav om erstatning fra oss. Kontrakten var verd mellom en halv og en milliard kroner, så da kan man bare tenke seg størrelsen på en eventuell erstatning, sier Geir E. Aga i Tide sjø.

Ødegaard, Rolf Jarle