Hellandsjø fortsetter som president i Redningsselskapet etter at han gikk seirende ut av en dramatisk kampvotering om vervet på partiets landsmøte i Bodø lørdag.

Utfallet kom overraskende på mange delegater: En uoffisiell opptelling tidligere på dagen tydet på at det var knapt flertall for Hellandsjøs utfordrer, Gunnar Knutsen (63).

Knudsen ble landskjent da han i vinter fikk jobben med å forhandle fram sluttpakken til selskapets tidligere generalsekretær Monica Kristensen Solås.

Hellandsjø kjente til den uoffisielle opptellingen og fryktet han ville bli vraket, men vant kampvoteringen med 23 mot 16 stemmer.

Optimistisk

Den gjenvalgte presidenten slipper dermed å fratre, bare fire måneder etter at han ble valgt til president på et ekstraordinært landsmøte i midten av januar i år.

Hellandsjø sier han skjønte han hadde mulighet til å bli gjenvalgt da landsmøtet like før valget vedtok å legge ned det mektige landsrådet i selskapet.

– Jeg er optimistisk. Nå tror jeg tillitsvalgte i selskapet har forstått at det er tid for fred og hardt arbeid, sier Hellandsjø til NTB

Ny visepresident

Landsmøtet valgte Anne Holden Gundersen (56) fra Bodø som ny visepresident etter Anne Breiby, som ikke ønsket gjenvalg. Breiby fortsetter som vanlig medlem av det nyvalgte sentralstyret.

To av medlemmene i selskapets landsråd, som ble nedlagt av landsmøtet lørdag, får plass i det nye sentralstyret: De to er rådets leder Niels Christian Bang og Redningsselskapets distriktssjef i Agder-fylkene, Tove Laila Johansen fra Mandal.

Ønsket å fortsette

Lars Hellandsjø vant valget til tross for at Gunnar Knutsen var valgkomiteens kandidat til stillingen som selskapets president.

Hellandsjøs utfordrer Gunnar Knudsen er fra Oslo. Han hadde seks år bak seg som sentralstyremedlem i selskapet da han og det øvrige daværende styret stilte sine plasser til disposisjoner 6.desember i fjor.

Det var Knudsen som i praksis alene fikk den vanskelige jobben med å forhandle fram sluttpakken til Kristensen Solås. Hun var suspendert, men hadde uoppsigelig åremålskontrakt.

Under forhandlingene fikk Knutsen liten hjelp fra tidligere styremedlem Anders Talleraas. Talleraas måtte bruke mye tid på sitt styrelederverv i Avinor i tillegg til å forsvare at han hadde fakturert 75.000 kroner for konsulentoppdrag for Redningsselskapet.

Skriftlig forsikring

Knutsen sluttpakkeforhandlinger med Solås, kan ha blitt brukt mot ham for å svekke hans kandidatur i kampen om presidentvervet. Knutsen er utilslørt blitt mistenkt for å ville gjeninnsette Solås i stillingen som generalsekretær dersom han ble president.

Knutsen var lørdag ikke til stede på landsmøtet, men i et brev som ble lest opp for landsmøtet, forsikret han at han ikke ville hente Solås tilbake til Redningsselskapet dersom han ble valgt.

I brevet viste Knutsen dessuten også til at han i sin tid var motstander av å ansette Solås, fordi han syntes hun var kontroversiell. Men brevet hjalp ham ikke under kampvoteringen.

«Nødvendig endring»

Marie Kleppa, som var nestleder i selskapets landsråd inntil rådet ble nedlagt lørdag, var en av Knutsens støttespillere før kampvoteringen lørdag.

Før voteringen sa hun til NTB at hun trodde Knutsen ville vinne med to-tre stemmers overvekt.

– Dersom granskingskommisjonens anbefalinger skal bli fulgt, må det gamle sentralstyret med president Lars Hellandsjø få avløsing av et nytt regime. Hvis ikke, vil granskingsrapporten bare bli lagt i en skuff, sa hun til NTB.