I fem av de ti tilfellene med dødelig utgang var det mangelfull kjennskap til bruk av det tekniske utstyret hos klinikere og ambulansepersonell som førte til dødsfallene. Med ett unntak dreide det seg om hjertestartmaskiner eller defibrillatorer, opplyser avdelingsdirektør Arild Hammer i DSB.

I de resterende fem tilfellene var det teknisk svikt i to tilfeller og ukjent årsak i tre tilfeller bak dødsfallene.

– Det burde ikke forekomme slike ulykker, ulykkestallet burde vært ned mot null. Her er det snakk om folk som skal på sykehus for å bli friske og som i stedet får en slik skjebne. Det verste synes jeg er de tilfellene der brukerne ikke behersker utstyret, og denne mangelen på kunnskap hos brukerne av utstyret overrasker oss. Det er jo laget så mange og sterke rutiner at slike ulykker ikke skulle skje, sier Hammer til NTB.

Tallet på dødsfall i forbindelse med bruk av sykeutstyr har ligget på mellom 7-8 til 12-14 i de siste årene.

I tillegg til dødsfallene var det 39 skader i forbindelse med bruk av teknisk sykeutstyr og 102 nesten-ulykker i fjor. I de siste årene har tallet på dødsfall, skader og nesten-ulykker ligget på omkring 200 i året. Tallet på tilfeller har med andre ord vært forholdsvis stabilt, opplyser Hammer.