Tallene kommer fram i rapporten «Kjøttets tilstand» som ble lagt fram torsdag, skriver Nationen.

— Selv om vi snakker om promiller av det totale volumet er dette klart et altfor høyt tall, sier Nina Sundquist, kommunikasjonsdirektør i Nortura, som er Norges største kyllingprodusent.

I fjor ble det transportert drøyt 41,5 millioner kyllinger, noe som gir en tapsprosent etter Norturas beregninger på 0,17. I 2005 ble det transportert rundt 47 millioner kyllinger, da døde 71.391.

Sundquist mener flere problemer i løpet av fjoråret er årsaken til den økte dødeligheten, og peker på at en ny kyllingtype som ble tatt i bruk viste seg å ha en høyere dødelighet under transport, samtidig som kulden sørget for at mange kyllinger døde ved for lange transportstrekninger.

Dyrebeskyttelsen er opprørt over tallene.

— Dette er et enormt tall. Dette viser nok en gang at dyr i stor grad har gått fra å være levende individer til tall og nummer i regnskapsbøker, sier Odd Harald Eidsmo, pressekontakt i Dyrebeskyttelsen.

Sundquist opplyser at årets tall så langt ser klart bedre ut enn i 2006.

FRYSER I HJEL: Tusenvis av kyllinger dør av kulde og andre årsaker allerede før de når slakteriet.