Statistikk fra metadonklinikken i Oslo og Rusmiddeletaten i Oslo kommune viser at Oslo har 30 overdosedødsfall per 100.000 innbyggere i alderen 15-44 år, mot Amsterdams 3 overdosedødsfall per 100.000 innbyggere i samme aldersgruppe.

I Frankfurt er tallene 7 per 100.000, mens København har 23 overdosedødsfall per 100.000 innbyggere mellom 15-44 år.

— Nordmenn har aldri ønsket å lære hvordan man skal unngå narkotikadød, sier professor Peter D. A. Cohen ved Senter for narkotikaforskning ved Universitetet i Amsterdam til Aftenposten i en kommentar til tallene.

Den liberale narkotikapolitikken i Amsterdam fører ifølge Cohen til lavere pris og bedre kvalitet på heroinen som selges. Rikelig tilgang på billig og ren heroin gjør at misbrukere røyker stoffet istedenfor å injisere det.

Ved injisering er overdoserisikoen mye høyere enn ved røyking. Statistikken viser at 96 prosent av misbrukerne i Norge injiserer heroin, mens bare 15 prosent av misbrukeren i Amsterdam gjør det samme.

— I Norge er forholdene akkurat de motsatte av hvordan de er i Amsterdam. Den norske narkotikapolitikken er svært byråkratisk. En misbruker som ønsker å slutte med heroin og begynne på metadon, må gjennom en masse utredninger. Det er prisen for denne svært strenge politikken dere betaler nå, sier Cohen om de norske overdosedødsfallene.