Miljø— og utviklingsminister Erik Solheim (SV) fikk i går overlevert en rapport om konsekvenser av klimaendringene på norske samfunnsforhold. Det skjedde på Havforskningsinstituttet i Bergen. Forskerrapporten er utarbeidet for det regjeringsoppnevnte Klimatilpasningsutvalget av forskere og eksperter fra flere institusjoner.

Her er ti av effektene et varmere klima vil påføre ulike næringer og samfunnssektorer, ifølge rapporten:

1. Fiskeri: I verste fall kan kysten utenfor Sør-Norge bli uegnet for fiskeoppdrett. Årsaken er at laks ikke tåler temperaturer over 20 grader. Potensialet for havbruk utenfor Nord-Norge kan derimot øke. Andelen av den norsk-arktiske torskebestanden kan minke i norske farvann.

2. Landbruket: Norske bønder kan komme styrket ut. Lengre vekstsesong og muligheter for å dyrke nye arter er blant plussfaktorene. Økte angrep av sopp og skadedyr kan bli et problem noen steder, også i skogbruket.

3. Energi: Økt potensial for kraftproduksjon. Tilsiget vil sannsynligvis øke om vinteren, mens andre områder vil kunne oppleve vannmangel om sommeren.

4. Oppvarming : Redusert behov for oppvarming om vinteren. Endringer i tilbud og etterspørsel kan gi lavere kraftpriser og jevnere priser gjennom året.

5. Vann- og avløp: Mer regn vil føre til økt press på avløpsnettet, og erstatningsansvaret for norske kommuner kan øke betraktelig. Flere varmeperioder kan gi mer salmonella ved drikkevannsforurensning.

6. Byggskader: Omfanget av skader på bygninger, særlig fukt, er stort allerede i dag. Klimaendringene vil føre til enda større problemer, samt flere kjelleroversvømmelser.

7. Naturulykker: Klimaendringene kan gi hyppigere og større naturulykker. Tilgjengelig forskning tyder på flere flomepisoder, særlig på Vestlandet.

8. Isbreer: Nitti prosent av norske breer vil smelte bort frem til 2100. 9. Naturmangfoldet: Varmere klima kan bli en stressfaktor for naturrikdommen. Faren øker for at arter kan forsvinne.

10. Infrastruktur : Kraftforsyningen ser ut til å bli mer sårbar for ekstrem vind. Havnivåstigning gjør at flere områder kan rammes av stormflo, noe som kan få store økonomiske konsekvenser for næringsvirksomhet.

Frykter for torsken

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) er særlig urolig for effektene av varmere hav.

– Varmere klima er en stressfaktor som kan true korallrev, tareskog og føre til at torsken rømmer ut av norsk sone. Det siste vil jo påføre fiskerinasjonen Norge kolossale tap. Havbruksnæringen er også svært sårbar for endret klima, sier Solheim.

Rapporten konkluderer også med at haster med å klargjøre ansvar og rollefordeling når det gjelder klimatilpasning.

– I dag hersker det stor usikkerhet om hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltak, eller å dekke kostnader av skader i kjølvannet av naturulykker, konkluderer utvalget.

**Les også:

Anklager Jensen for ulne klimasvar**

Frykter du klimaendringene? Si din mening.

Kleiven, Paul
Arne Nilsen
NVE/SCANPIX