Etter at Tine Meierier har hatt en prøveordning med merking av tappedato, har Tine Meieriet Sør bestemt at alle melkekartonger i deres distrikt skal merkes. Distriktet strekker seg fra Porsgrunn til Haugesund.

Intensjonen er at resten av landet skal følge etter.

Mange andre land har allerede innført en slik merking.

Men tappedato sier ikke hvor gammel melken er. Melken kan nemlig ta tre dager fra ku til kartong. Og siden holdbarheten er en uke fra tappedato, vil det si at hvis du drikker melk samme dag som den går ut på dato, er den ti dager gammel.