— Jeg forstår det ikke. Vi i Norge kan virkelig ha innflytelse når det gjelder det humanitære arbeidet fordi vi har en tradisjon, en tillit og et omfang av hjelpen som gjør at vi kan være med å påvirke det humanitære arbeidet overfor sivilbefolkningen, sier president Thorvald Stoltenberg i Norges Røde Kors til NRK.

Norge har gjennom NATO forpliktet seg til å bidra til forsvar av Tyrkia i tilfelle krig mot Irak. Norge bidrar med 28 offiserer til NATOs AWACS overvåkingsfly samt diverse verneutstyr. Her skal ifølge NRK planleggingen være godt i gang.

Norges Røde Kors har allerede pakket og sendt utstyr for om lag 20 millioner kroner til områdene rundt Irak, men mener de trenger mer penger til å forberede ytterligere humanitær hjelp.

Den tidligere utenriksministeren, fredsmekleren og toppdiplomaten forstår forpliktelsen overfor NATO, men skjønner ikke hvorfor man ikke samtidig kan hjelpe de humanitære organisasjonene med ekstra midler.

-Det er i alle fall inkonsekvent, sier Stoltenberg.

(NTB)