Thorsen Hværsaagod ble i tingretten dømt til 75 dagers fengsel for overtredelse av straffelovens paragraf 229. Han er også dømt til å betale Jørgensen 10.000 kroner i oppreisning innen to uker og er idømt 5.000 kroner i saksomkostninger.

– Min klient mener seg uskyldig dømt og vil anke saken på skyldspørsmålet, opplyser advokat Bjørgulv Rygnestad til NTB.

Dommen er 15 dager kortere enn aktors påstand på 90 dager.

Espen Thoresen Hværsaagod, som i fjor var pressesjef for Quartfestivalen i Kristiansand, var tiltalt for å ha slått Morten Jørgensen (51) slik at han brakk kjeven på tre steder og måtte sykmeldes i fire uker.

Episoden skjedde på et utested i Kristiansand natt til 8. juli 2004.