Thor Gjermund Eriksen har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo — jus og sosiologi - samt flere kurs ved Handelshøyskolen BI.

Han har sin yrkesbakgrunn dels fra det politiske liv i Oslo kommune og Stortinget. De siste åtte årene har han vært ansatt i Dagbladet der han har vært reporter, klubbleder, redaksjonssjef og sist politisk redaktør.

Ansettelsen i Dagbladet har vært avbrutt av ett år som avdelingsleder for politisk avdeling i Aftenposten.

(NTB)