Fylkesleder Rolf Nesheim i Sogn og Fjordane Venstre er forbannet og frustrert over det foreløpige klimaks i maktkampen i partiet.

I går kveld kunngjorde Olaf Thommessen at han trekker sitt lederkandidatur.

— Jeg synes det er uansvarlig å dra partiet inn i en lederstrid, var begrunnelsen fra Thommessen.

«Et splittet parti»

Fylkesleder Rolf Nesheim mener avgjørelsen slett ikke vil skape ro i partiet frem mot landsmøtet i mars.

— Sponheim burde tatt signalene som er kommet fra de fleste fylkeslagene. Når han trosser rådene om å gi seg, så er det åpenbart at frustrasjonen vil bre seg. Venstre er nå et splittet parti, sier Nesheim til BT.

Han mener det er svært alvorlig for partiet at de fleste fylkeslagene har spilt inn et ønske om lederskifte, men nå sitter igjen uten motkandidat til Sponheim.

— En partileder bør ta hensyn til klimaet som råder i partiet. Vi har nå et landsstyre der de aller fleste ønsker en ny partileder. Jeg undrer meg på hvordan Sponheim skal klare å inspirere og lede Venstre i tiden som kommer, sier Nesheim.

«Svertekampanje»

Han minner om at alle fire fylkeslagene på Vestlandet ønsker ny partileder. Nesheim utelukker heller ikke at Sponheim blir gjenvalgt med mange blanke stemmer.

— På det forrige landsmøtet krummet mange av motstanderne hans nakken og ga Sponheim tillitserklæring for å sikre ro i partiet. Jeg føler meg veldig usikker på om det vil skje på det kommende landsmøtet.

Han gjør også regning med at lederspørsmålet blir et tema på fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane om to uker.

Nesheim mener Thommessen har vært utsatt for svertekampanje.

— Denne kampanjen tjener partiet til liten ære.

— Hva sikter du til?

— Når anonyme, men såkalt sentralt plasserte kilder omtaler Thommessen som «Schwarzenegger» og «wonderboy» så er det sjikanerende og nedsettende.

— Hvem har stått bak denne påståtte kampanjen?

— Det er jo nærliggende å tro at det er Sponheims støttespillere, sier Nesheim.

«Maktovergrep»

BT forsøkte i går kveld forgjeves å få Lars Sponheims kommentar til den siste utviklingen i partiet.

Fylkesleder i Hordaland Venstre, Terje Breivik ønsker ikke å kommentere situasjonen, utover å avvente utfallet av valgkomiteens innstilling.

Fylkeslederen i Rogaland, Marit Jelsa, har tidligere uttalt at sentrale krefter i partiet overkjører grasrota i partiet. Hun mener også at Sponheim burde tatt signalene om å trekke seg.

Valgkomiteen avslutter sitt arbeid i løpet av kommende uke. Alt peker i retning av at Olaf Thommessen blir ny nestleder i partiet. Han stiller seg fortsatt til disposisjon for valgkomiteen. Selv orienterte han Sponheim om sin beslutning i går.

Medlem av valgkomiteen, Kjell Alvheim fra Hordaland, tar det for gitt at Sponheim blir gjenvalgt.

— Ja, nå tør jeg si at det meste av løpet er kjørt, sier han til BT.

— Frykter du at Sponheim vil bli gjenvalgt med mange blanke stemmer?

— Det vil jeg ikke spekulere i. Nå blir det valgkomiteens jobb å legge frem en innstilling som kan samle bredest mulig støtte på landsmøtet, sier Alvheim.

TREKKER SEG: Olaf Thommessen kunngjorde i går at han ikke er kandidat til ledervervet i Venstre. Men mye tyder på at det ikke blir ro i det lille, men viktige partiet av den grunn.<br/> FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN, SCANPIX