Forvaringsdommen for Thomas Thendrup er begrunnet med flere tidligere dommer for væpnet ran, spesielt ranet av Sparebanken NOR i Bogstadveien i Oslo.

Det gjør at retten finner at det er nærliggende og alvorlig fare for gjentakelsenes. Tidsbegrenset straff vil ikke gi det tilstrekkelige samfunnsvern, mener retten.

Thomas Thendrup anket hele dommen på stedet.

Bevisene mot ham var i tillegg til DNA-spor en sikker identifisering som er foretatt av en annen av de tiltalte, Dan Pettersen.

Om forklaringen til brødrene Thendrup sier retten at begge har tilpasset sine forklaringer og Johnny Thendrup, som har tilstått, har hatt som mål for sin forklaring å holde broren utenfor.

Ingen av forklaringene står på dette punkt til troende, fastslo sorenskriver Bjørnstad da premissene for dommen ble opplest.