HALLGEIR OFTEDAL

Johnny Thendrup sa at han ikke hadde behov for pause da sorenskriver Bjørnestad antydet at det var tid for et normalt avbrekk da klokken var 10.10.

— Jeg har ikke behov for pause, sa Thendrup.

Dommeren: - Ikke jeg heller.

Thendrup: - Men det hadde vært godt med en røyk.

Dommeren: - Det er god nok grunn til ikke å ta pause, - men det blir en pause likevel.

Frem til pausen hadde Johnny Thendrup detaljert forklart om når han ble trukket inn i saken og på hvilken måte. Ikke på noe tidspunkt avslørte han andre deltakere i ranet, bortsett fra seg selv og Toska. Selv ikke da selve ranet skulle gjennomføres visste Johnny Thendrup at hans bror skulle være med.

Selv hadde Thendrup fått oppgaven med å kjøre den stjålne lastebilen ned mot utkjørselen på politistasjonen i Stavanger og deretter sette fyr på den. Denne oppgave var Thendrup ubekvem med, forklarte han i retten i formiddag. - Jeg fikk vite at ranet tidsmessig skulle være over når jeg kom til Domkirkeplassen, forklarte Thendrup.

Under planleggingen av ranet hjemme i leiligheten til Toska dagen før ble det fortalt at vinduet i Nokaslokalene var som "kjeks". Det skulle ikke være vanskelig å komme seg inn.

— Vi skulle bruke slegge.

Dommeren: - Så du noen slegge i Smeaheia (Toskas leilighet)?

— Nei.

— Vet du hvem som skulle bruke sleggen?

— Nei.

— Hvordan var dere postert?

— Det var syv mann inne i lokalet. Tre sto utenfor. En i porten.

— Hva med rollefordelingen under ranet?

— Toska hadde oversikten.

— Hvilket utstyr fikk du?

— Jeg fikk hjelm, hansker, en altfor stor finlandshette og hansker. Vi fikk alt dette nærmest tredt ned over oss. Utstyret skulle vise at vi hadde et psykologisk overtak på Domkirkeplassen. Hvis det kom noen skulle det virke profesjonelt og skremmende.

— Hvilket våpen fikk du?

— Et AG3-gevær.

— Kan du bruke det?

— Nei, jeg har ikke fått topplæring i AG3.

— Snakket dere om hva som skulle skje hvis politiet kom?

— Da skulle vi vise stopptegn. Ta hånden i været. Tror ikke det ville hjelpe så mye. Men det ble sagt at hvis politiet kom ville vi ha et psykologisk overtak når de så hvordan vi så ut.

— Alt var planlagt..

— Ja.

— Hva med fluktrute?

— Jeg forsto at det var to-tre måter å kjøre ut fra Domkirkeplassen. Men vi hadde en fluktrute å forholde oss til.

Thendrup forklarte retten at det hadde vært mye prat om gjennomføringen av ranet hjemme hos Toska. Det var 14 mann som skulle gjennomføre oppdraget. Tre falt fra. Til slutt var det 11 ranere igjen.

— Jeg skulle være med inn i banken og skulle sjekke skapene. Alle fikk beskjed om å ta skuffer og kassetter. Toska skulle selv forsøke å ta seg inn i hvelvet.

— Hva er kassetter?

— Minibankkassetter.

Thendrup opplyste at David Toska hadde rekognosert i bakgården til Nokas før ranet, og sett pengene gjennom et vindu. - Jeg forsto at det var mye penger i lokalet.

— Hvordan skulle dere opptre?

— Vi skulle opptre som politi, være aktsomme og ikke ta gisler. Våpnene skulle peke ned.

— Når forsto du at det skulle brukes våpen?

— Det forsto jeg natt til søndag. Da så jeg våpen i leiligheten til Toska.