Under ankesaken i Stavanger forklarte de NOKAS-dømte på rekke og rad at Thomas Thendrup ikke var med på NOKAS-ranet. Men dommerne har altså ikke trodd dem.

**Les mer:

– Thomas Thendrup er veldig skuffet**

Thendrup har også selv helt siden han ble pågrepet for to og et halvt år siden bedyret sin uskyld. Han har forklart at han var i Oslo ransdagen, men han har ikke hatt noe alibi.

**Les også:

Bjørnestad: – Ingen overraskelse**

Thomas Thendrup ble dømt til 16 års forvaring i Stavanger tingrett. I den første behandlingen i Gulating lagmannsrett svarte juryen nei på skyldspørsmålet, men fagdommerne satte avgjørelsen til side. Dermed måtte saken opp til ny behandling i lagmannsretten. Denne gang har saken gått uten jury.

DØMT: Thomas Thendrup.