Beslutningen ble tatt av Finansdepartementet fredag. Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom (KANDU) søkte om momsfritak og fikk raskt svar fra finansminister Kristin Halvorsen (SV).

Pressetalsmann i KANDU, Simon Valvik, sier til NTB at den gledelige nyheten betyr at arrangementet kan fortsette som før.

– Dersom vi ikke hadde fått fritak, måtte vi ha gått ut og bedt Hamar kommune og andre om støtte. Det slipper vi nå, sier han.

Lovendring

– Arrangementet The Gathering er en viktig og samfunnsnyttig møteplass for norsk datainteressert ungdom. Vi mener derfor at det foreligger særlige forhold som gjør at dette arrangementet bør behandles på samme måte som de arrangementer som er unntatt direkte etter merverdiavgiftsloven, sier finansministeren i en pressemelding.

Vedtaket gjelder både tidligere og fremtidige arrangementer. Vedtaket vil bli fulgt opp med et forslag til endring av loven så fort som mulig.

– Mer forutsigbart

Halvorsen sier hun ikke har grunnlag for å si at skatteetaten tolket loven feil da de i juli i år fattet vedtak om at det skulle betales moms av inngangsbilletten til The Gathering fordi man mente at arrangementet ikke ble omfattet av de unntakene som er ramset opp i merverdiavgiftsloven.

– Denne saken illustrerer at det kan være behov for et mer forutsigbart regelverk på dette området, og dette er noe regjeringen jobber med, sier Halvorsen.

Larsen, Håkon Mosvold