— Vi har søkt om å få teste ut ny mølleteknologi på tre av de 36 lokalitetene, sier Ole Vidar Lunde, daglig leder i Midtfjellet Vindkraft AS, som eies av Fitjar Kraftlag og danske Energi E2.

Møllene har en tårnhøyde på 120 meter og en diameter på rotoren på 130 meter. Høyden totalt blir da 185 meter.

— Vi håper dette kan være interessant for utdanningsinstitusjoner og at vi kan få til et samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund, sier Lunde. Han legger til at disse møllene vil plasseres minst mulig synlig fra bebyggelse.