Bruk av varme — hypertermi - mot kreft-svulster har vist lovende resultater i flere land. Spesielt er det oppløftende funn gjort av et italiensk forskerteam som nå får leger fra Europa og USA til å slå seg sammen, ifølge nettstedet kreft.no.

— Svulstene synes å krympe i større grad ved kombinasjonen stråling, cellegift og hypertermi, enn ved standardbehandlingen, som er stråling alene, sier kreftlege Baard-Christian Schem ved Radiofysisk og onkologisk avdeling på Haukeland sykehus.

Han sier de italienske funnene samsvarer med det som er observert også i Bergen.

Ved store svulster

I to år har Haukeland sykehus gjort for-søk med varmebehandling i kombinasjon med cellegift mot kreft i livmorhalsen. Forskere i Verona i Italia har brukt metoden ved kreft i endetarmen, når svulstene var så store at de var vanskelige å operere bort. Behandlingen ga gode resultater. Det var under et møte i Den europeiske organisasjonen for forskning og utvikling av varmebehandling (ESHO) i Bergen i mai, at det ble bestemt å starte en internasjonal studie.

Forskerne skal sammenlikne behandling ved hjelp av stråling, cellegift og hypertermi med det som i dag er standardbehandling, nemlig kun stråling og cellegift.

Forsker på varme

Blant pasientene som hittil har deltatt i varmebehandlingen på Haukeland er kvinner med livmorhalskreft som ikke har spredt seg til bekkenet. Det foregår også en studie ved flere europeiske sykehus, blant dem Haukeland Sykehus, der pasienter med spesielt aggressiv bindevevskreft får behandling med cellegifter og operasjon. Etter loddtrekning får halvparten varmebehandling.

— Dette er en pasientgruppe det er meget vanskelig å behandle med dagens standardmetoder. Ved en gjennomgang av resultatene så langt, er det klart at det er grunnlag for å fortsette også denne studien, sier Baard-Christian Schem.

Han sier pasientene tåler den nye behandlingen godt, og at det forskes intenst på metoder og instrumenter som skal gjøre behandlingen så skånsom som mulig.