Dermed gjallet signalet «Viktig melding – lytt på radio» atter utover landet. Sivilforsvaret er oppmerksomme på at øvelsene også kan skape frykt hos deler av befolkningen.

— Det er alltid noen som blir engstelige når de hører sirenene. Det er særlig eldre mennesker, som har et forhold til flyalarm fra krigen, sier rådgiver Anne Kristine Hansen i Sivilforsvaret.

Hør signalene her: Viktig melding – lytt på radio | Flyalarm | Faren over

Tidspunktet er derfor en god pekepinn om det er snakk om en øvelse eller ikke, ettersom øvelsene alltid holdes klokken 12.

Oppsving etter 11. september

Ifølge rådgiveren fikk fokuset på signalvarsling et oppsving i etterkant av terrorangrepet mot USA 11. september og tsunamien som rammet Sør-Asia i 2004.

— Vi ser at behovet for sirenevarsling er nyttig. Med klimaendringer og mer ekstremvær i vente, burde vi kanskje utvide varslingen. Samtidig ønsker vi å se på andre teknologiske muligheter, sier hun.

I dag kan sirenene høres av omtrent halve Norges befolkning. Dekningen er naturlig nok best i tettbebygde strøk.

Flere politidistrikt i Norge i har også mulighet til å bruke varslingssystemet ved behov, deriblant Hordaland. Sist gang varslingen ble brukt i en reell situasjon i Norge, var da to godstog kolliderte i Lillestrøm 5. april 2000. Det var stor fare for at en gasstank som tok fyr kunne eksplodere, og innbyggerne ble evakuert.

— At Sivilforsvaret gjennomfører prøver to ganger i året, bidrar til at befolkningen kjenner til at vi har et varslingssystem, sier Hansen.

Kun ett signal

Norge har hatt sivilt luftvern siden 1936. Den spanske borgerkrigen fra 1936 til 1939 var den utløsende faktoren, men også erfaringene fra første verdenskrig spilte inn.

Rådgiver Anne Kristine Hansen synes ikke teknologien er utdatert.

— Poenget er at myndighetene skal kunne formidle informasjon til befolkningen på en rask og effektiv måte. Sirenene er fortsatt en veldig enkel måte å varsle på, sier Hansen.

Imidlertid ser hun at det kan bli vanskelig å holde oversikt over hva de ulike signalene betyr. I dag opererer Sivilforsvaret med to landsdekkende signaler og to lokale. De to lokale er gassalarm i Grenland og dambrudd i Sirdal og Hallingdal.

— Vi vil se på muligheten for kun å ha ett signal. Jeg tror for eksempel ikke at dagens unge klarer å skille de ulike signalene fra hverandre, sier hun.

EU vurderer også å ha ett felles signal for å varsle befolkningen.

REELL FARE: Sist gang varslingen ble brukt i en reell situasjon i Norge, var da to godstog kolliderte i Lillestrøm 5. april 2000. Det var stor fare for at en gasstank som tok fyr kunne eksplodere, og innbyggerne ble evakuert. ARKIVFOTO: SCANPIX